Om Corona

Meddelelse i henhold til Covid19 Med baggrund i de coronarestriktioner der kom lige før jul, har vi været nød
til at lukke alle hold ned i en længere periode. Derfor er det besluttet, at
kontingenter indbetalt til enkelte hold, kan søges retur. Det drejer sig om
hold, der ikke har nået opstart - eller hold, der alene har haft en eller to
gange træning. Indbetaling til følgende hold, kan søges retur:

*       Senioridræt
*       Puslinge
*       Yoga (holdtet der ikke nåede opstart). For at søge kontingentet retur, skal du sende en mail til vores kasserer
Maja Pedersen via Email på maja@rkmguf.dk med følgende
oplysninger:

*       Navn og medlemsnummer
*       Hold
*       Dato for indbetaling
*       Kontonummer beløbet skal overføres tilSpørgsmål vedr. tilbagebetaling af kontingent, kan rettes til Birgitte
Petersen (Formand) direkte 40256579På bestyrelsens vegne

Birgitte Petersen